Ve­si­va­hin­ko­sa­nee­raus

Ve­si­va­hin­ko­sa­nee­raus Ve­si­va­hin­ko­jen syi­tä ovat usein ma­te­ri­aa­li­vir­heet, työ- ja ra­ken­nus­vir­heet se­kä huol­lon lai­min­lyön­ti. Useim­mi­ten va­hin­got joh­tu­vat huo­nois­ta put­kis­ta, eris­tyk­sis­tä tai vial­li­sis­ta lii­tok­sis­ta....