Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy

 Ota yh­teyt­tä

Kii­tos yh­tey­de­no­tos­ta! Pa­laam­me Si­nul­le pian.

Tar­jous­las­ken­ta, kar­toi­tuk­set:
045 279 0502
severi.sirpela@pirkanmaanrakennepurku.fi

 

Toi­mis­to, las­ku­tus:
050 355 5333
info@pirkanmaanrakennepurku.fi

 

Toi­mim­me ko­ko Pir­kan­maan alu­eel­la, mut­ta tu­lem­me so­vi­tus­ti kau­em­mak­si­kin.
Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä, asun­to-osa­keyh­tiöi­tä, jul­kis­hal­lin­toa ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä. Pyy­dä tar­jous!