Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy

 Ota yhteyttä

  Tar­jous­las­ken­ta, kartoitukset:
  045 279 0502
  severi.sirpela@pirkanmaanrakennepurku.fi

  Työn­joh­to, kartoitukset:

  045 221 0994

  antti.siltakoski@pirkanmaanrakennepurku.fi

  Toi­mis­to, laskutus:
  050 355 5333
  info@pirkanmaanrakennepurku.fi

   

  Toi­mim­me ko­ko Pir­kan­maan alu­eel­la, mut­ta tu­lem­me so­vi­tus­ti kauemmaksikin.
  Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä, asun­to-osa­keyh­tiöi­tä, jul­kis­hal­lin­toa ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä. Pyy­dä tarjous!